ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

/motel_vintage_store/

/MotelVintage/

Υποστηρίζουμε το προσωπικό σας στυλ!

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Καλώς ήρθατε στο www.motelvintage.com .
Εσείς (Χρήστης, εσείς, δικός σας) δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης με την πρόσβαση, τη χρήση ή/και την παραγγελία Προϊόντων που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς οποιωνδήποτε προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας, εκπροσωπείτε, εγγυάστε, κατανοείτε και συμφωνείτε: (1) να αποδέχεστε, να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. (2) ότι έχετε το δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης. (3) να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου.

Το motelvintage διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει, να αλλάξει, να τροποποιήσει ή με άλλο τρόπο να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Εάν αλλάξουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης, θα δημοσιεύσουμε μια ενημερωμένη έκδοση κάτω από τον σύνδεσμο «Όροι» στον Ιστότοπο. Τέτοιες αναθεωρήσεις θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευση των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης στον Ιστότοπο και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Χρήση ιστότοπου

Εάν δημιουργήσετε όνομα χρήστη και/ή κωδικό πρόσβασης, είστε υπεύθυνοι για όλη τη χρήση του λογαριασμού σας (με οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης) και για τη διασφάλιση ότι όλη η χρήση του λογαριασμού σας συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης. Είστε υπεύθυνοι για την προστασία της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη ή των κωδικών πρόσβασης, εάν υπάρχουν.
Το motelvintage μπορεί να κλείσει λογαριασμούς εάν κάποιος χρήστης φανεί ότι χρησιμοποιεί IP μεσολάβησης (διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου) που διακόπτουν οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας ή είναι μια προσπάθεια απόκρυψης της χρήσης πολλών λογαριασμών. Εάν χρησιμοποιείτε πολλαπλές συνδέσεις με σκοπό να διαταράξετε τον Ιστότοπο ή άλλους χρήστες, ενδέχεται να ληφθούν μέτρα εναντίον όλων των λογαριασμών σας.

To motelvintage.com προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες πώλησης από απόσταση στους χρήστες του.

Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τou motelvintage.com προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της.

Περιεχόμενο

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να τροποποιήσουμε, να συμπληρώσουμε, να διαγράψουμε ή να ενημερώσουμε το Περιεχόμενό μας (που ορίζεται παρακάτω), το Περιεχόμενό σας ή το Περιεχόμενο Χρήστη, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε και κατά την αποκλειστική μας κρίση. Ωστόσο, ενδέχεται να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε δυσφημιστικό, παραπλανητικό, ψευδές, προσβλητικό ή άλλως παράνομο υλικό (συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου σας) για το οποίο λάβουμε γνώση, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.
Όλα τα υλικά που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, όλο το κείμενο, τα γραφικά, οι διαφημίσεις, τα ονόματα, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, οι εφαρμογές και το λογισμικό (είτε είναι εγγεγραμμένο είτε όχι) (Το Περιεχόμενό μας) είναι ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους (συμπεριλαμβανομένων οι δικαιοπάροχοι και άλλοι Χρήστες μας) και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενό μας για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, όπως για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και να κάνετε παραγγελία για Προϊόντα χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος το επιτρέπει ρητά, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αναπαράγετε, να τροποποιήσετε, να διανείμετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να διανείμετε, να δημοσιεύσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή να χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου μας.
Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η motelvintage δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα, την ασφάλεια ή το νόμισμα του Περιεχομένου μας ή του Περιεχομένου Χρήστη και δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί ​​σας για τη χρήση ή την εξάρτησή σας από το Περιεχόμενό μας ή το Περιεχόμενο Χρήστη.

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε παράνομο, άσεμνο, καταχρηστικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, ανάρμοστο ή απαράδεκτο σκοπό, για να πουλήσετε ή να προσφέρετε να πουλήσετε οποιοδήποτε αγαθό ή υπηρεσία, να διεξάγετε ή να προωθήσετε έρευνες, διαγωνισμούς ή αλυσιδωτές επιστολές, ή για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Παράνομες ή/και μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, μη εξουσιοδοτημένου πλαισίου ή σύνδεσης με τον ιστότοπο ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης οποιουδήποτε ρομπότ, αράχνης ή άλλης αυτοματοποιημένης συσκευής στον Ιστότοπο, θα διερευνηθούν και θα υπόκεινται σε κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων.

Ευθύνη και αποζημίωση

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η motelvintage και οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και εργολάβοι της αποκλείουν κάθε ευθύνη απέναντί ​​σας σε σχέση με τον Ιστότοπο. Αποζημιώνετε και μας κρατάτε ακίνδυνους για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλεια ή ζημιά που προκύπτουν (είτε από αμέλεια είτε με άλλο τρόπο) σε σχέση με:
(α) η αποτυχία σας να συμμορφωθείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης·
(β) η χρήση, η κακή χρήση της εξάρτησης από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενό μας, το Περιεχόμενο Χρήστη ή τους Συνδεδεμένους ιστότοπους.
(γ) το Περιεχόμενό σας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης, κατάχρησης ή κατάχρησης, ή
(δ) οποιεσδήποτε άλλες πράξεις ή παραλείψεις σας.

Επικοινωνία μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του motelvintage.com εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού ή/και διεθνούς δικαίου.
Tο motelvintage.com απαγορεύει την χρήση και αναπαραγωγή των εγγράφων και των γραφικών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.
Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τιμές των πωλούμενων προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους περιλαμβάνεται το ΦΠΑ (23%). Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το motelvintage.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές.